Wat kan een agile/lean teamcoach betekenen voor uw organisatie

Een agile en lean teamcoach kan mensen binnen uw organisatie helpen deze populaire processen onder de knie te krijgen. 

Vormen van management

Agile lean teamcoach

Agile en lean management zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden en ze liggen zeker in elkaars verlengde. Beide vormen van management zijn bedoeld een bedrijf op zo’n manier in te richten dat het snel kan inspelen op de markt door middel van efficiënte, flexibele processen waarin weinig vastligt en continu wordt gezocht naar manieren om het proces te verbeteren. Bij lean produceren staat altijd de eindgebruiker vooraan en wordt de nadruk gelegd op het feit dat iedereen in de organisatie ervoor zorgt dat het product zo nauw mogelijk aansluit bij de wensen van de klant. In een lean proces wordt zoveel mogelijk onnodige delen weggeschaafd en wordt eenheden binnen het productieproces zo dicht mogelijk om elkaar aangesloten. Door elk element in het proces op elkaar aan te laten sluiten worden verspilling in termen van bijvoorbeeld producten of tijd geminimaliseerd. Agile ondernemen houdt in het constant verbeteren van het proces terwijl het nog bezig is. Het begint in de planning fase, daarna het ontwerp, ten derde het uitvoeren en daarna wordt er getest en bekeken waar verbetering nodig is. Dan begint het hele proces opnieuw. Deze vormen van management zijn populair omdat ze in bepaalde markten perfect aansluiten aan de vraag.